.st1{display:none}หนี้สิน ค้ำประกัน
ลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ Live NBTรวมใจ 16 ต.ค. 66 2 13 52

ลูกหนี้หนีไม่ใช้หนี้ มีสัญญากู้ยืมเงิน

คดีแพ่งทั่วไปมีอายุความ 10 ปี นับวันที่ผิดชำระหนี้ แต่หากลูกหนี้ตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวด ๆ คดีจะมีอายุความ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดชำระหนี้งวดสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม
หมายศาลยึดบ้าน สาเหตุไม่สามารถชำระหนี้ตามคำสั่งศาลLive NBTรวมใจ 16 ต.ค. 66 1 18 24

หมายศาลยึดบ้าน สาเหตุไม่สามารถชำระหนี้ตามคำสั่งศาล

ทนายความจะช่วยคุณพิจารณาว่าศาลมีอำนาจบังคับคดีหรือไม่ หากศาลมีอำนาจบังคับคดี ทนายความจะช่วยคุณเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้

อ่านเพิ่มเติม
ถูกฟ้องเป็นจำเลยค้ำประกัน มีหมายศาล Live NBTรวมใจ 16 ต.ค. 66 58 54

ถูกฟ้องเป็นจำเลยค้ำประกัน มีหมายศาล

คุณไม่ควรละเลยการปฏิบัติตามหมายศาล หากไม่ปฏิบัติตามหมายศาล อาจถูกศาลออกหมายจับหรือบังคับคดีได้

อ่านเพิ่มเติม
.st1{display:none}สารพันปัญหา
.st1{display:none}แน่ะนำ
.st1{display:none}ปัญหาสุขภาพ คุยกับหมอพรเทพ