กรมธนารักษ์ ทำถนนล้ำเข้ามา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 09:29 pm


กรมธนารักษ์ได้ทำถนนล้ำเข้ามาในที่ดินของคุณ เป็นความผิดของกรมธนารักษ์ คุณมีสิทธิที่จะฟ้องร้องกรมธนารักษ์เพื่อขอรื้อถอนถนนและเยียวยาความเสียหาย

คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ติดต่อกรมธนารักษ์เพื่อขอรื้อถอนถนนและเยียวยาความเสียหาย
  2. หากกรมธนารักษ์ไม่ดำเนินการตามคำขอของคุณ คุณสามารถฟ้องร้องกรมธนารักษ์ต่อศาลเพื่อขอรื้อถอนถนนและเยียวยาความเสียหาย

หากคุณกำลังประสบปัญหานี้ คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทำหากคุณกำลังประสบปัญหานี้

  1. รวบรวมหลักฐานว่ากรมธนารักษ์ได้สร้างถนนล้ำเข้ามาในที่ดินของคุณ เช่น รูปถ่าย แผนที่ เอกสารทางราชการ เป็นต้น
  2. ติดต่อกรมธนารักษ์เพื่อขอรื้อถอนถนนและเยียวยาความเสียหาย
  3. หากกรมธนารักษ์ไม่ดำเนินการตามคำขอของคุณ คุณสามารถฟ้องร้องกรมธนารักษ์ต่อศาลเพื่อขอรื้อถอนถนนและเยียวยาความเสียหาย

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกรมธนารักษ์และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

Share on: