กองทุนสัจจะ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:56 pm

กองทุนสัจจะ คือ กองทุนที่สมาชิกจะร่วมกันออมเงิน ช่วยเหลือกันในยามจำเป็น กองทุนสัจจะมีอยู่หลายประเภท เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนสัจจะสงเคราะห์ กองทุนสัจจะสงเคราะห์งานศพ กองทุนสัจจะฌาปนกิจ กองทุนสัจจะสร้างบ้าน กองทุนสัจจะซื้อที่ดิน กองทุนสัจจะซื้อรถ เป็นต้น

กองทุนสัจจะมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

  • สมาชิกสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะขาดเงินออม
  • สมาชิกสามารถช่วยเหลือกันในยามจำเป็น โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น
  • สมาชิกสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้ เช่น ค่าจัดงานศพ ค่าทำบุญ ฯลฯ
  • สมาชิกสามารถมีงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

กองทุนสัจจะเป็นรูปแบบการออมเงินที่ได้รับความนิยมมากในชุมชนไทย กองทุนสัจจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยในการออมเงิน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

Share on: