การทำประกันเบี้ยทิ้ง

การทำประกันเบี้ยทิ้ง หมายถึง การทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่

การทำประกันเบี้ยทิ้งมีข้อดีคือ เบี้ยประกันถูกกว่าประกันชีวิตแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่มีเบี้ยประกันสะสม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพในระยะสั้นๆ เช่น ผู้ที่มีอายุไม่มาก ผู้ที่ทำงานอยู่ในอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม การทำประกันเบี้ยทิ้งก็มีข้อเสียคือ ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อครบกำหนดสัญญา หากเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยระหว่างที่สัญญายังไม่สิ้นสุด ผู้เอาประกันหรือทายาทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ตัวอย่างการทำประกันเบี้ยทิ้ง

  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 10 ปี ทุนประกัน 1 ล้านบาท เบี้ยประกันปีละ 10,000 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญา 10 ปี ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิต ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่
  • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย 1 ปี วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท เบี้ยประกันปีละ 50,000 บาท เมื่อครบกำหนดสัญญา 1 ปี ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่

การตัดสินใจทำประกันเบี้ยทิ้งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ผู้เอาประกันควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ความต้องการความคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพ
  • ระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง
  • ความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน

หากผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพในระยะสั้นๆ และสามารถชำระเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่อง การทำประกันเบี้ยทิ้งอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำประกัน

Share on: