การใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการหอบหืด

ยาสเตียรอยด์เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการหอบหืด โดยยาสเตียรอยด์จะช่วยลดการอักเสบของหลอดลม ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการไอ เหนื่อยหอบ และหายใจไม่สะดวก

ยาสเตียรอยด์สำหรับรักษาอาการหอบหืดมี 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • ยาสเตียรอยด์ชนิดสูด (Inhaled corticosteroids) เป็นยาสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่ โดยจะส่งผลต่อหลอดลมเท่านั้น ยาสเตียรอยด์ชนิดสูดเป็นยารักษาโรคหอบหืดชนิดหลัก และมักใช้ร่วมกับยาขยายหลอดลม
  • ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน (Oral corticosteroids) เป็นยาสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานมักใช้รักษาอาการหอบหืดที่รุนแรงหรือเป็นเฉียบพลัน

การใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการหอบหืดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น

  • ผลข้างเคียงทั่วไป ได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง ไอ ระคายเคืองคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
  • ผลข้างเคียงที่พบได้น้อย ได้แก่ กระดูกพรุน ภาวะ Cushing’s syndrome ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การติดเชื้อ

ผู้ป่วยที่ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดสูดควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรือรบกวนชีวิตประจำวัน

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการหอบหืด

  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • ศึกษาวิธีใช้ยาอย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของยา
  • เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยา

หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการหอบหืด ควรปรึกษาแพทย์

Share on: