กู้กองทุนหมุนเวียน หรือ คอยค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

การตัดสินใจว่าจะกู้กองทุนหมุนเวียนหรือคอยค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่

 • ระยะเวลาที่ต้องการเงิน หากต้องการเงินด่วนเพื่อนำมาใช้ทันที การกู้กองทุนหมุนเวียนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะสามารถอนุมัติและเบิกเงินได้ภายในไม่กี่วัน ในขณะที่การรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
 • ความสามารถในการชำระคืน การกู้กองทุนหมุนเวียนมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าการรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด ดังนั้น หากมีความสามารถในการชำระคืนที่จำกัด การรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
 • ความเสี่ยง การกู้กองทุนหมุนเวียนมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่กู้ไป เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินอาจไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งหมด ในขณะที่การรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินคืนน้อยลง เนื่องจากราคาตลาดของทรัพย์สินอาจลดลง

โดยสรุปแล้ว การกู้กองทุนหมุนเวียนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากต้องการเงินด่วนและสามารถชำระคืนได้ แต่การรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากมีความสามารถในการชำระคืนที่จำกัดและยอมรับความเสี่ยงที่จะได้รับเงินคืนน้อยลง

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของทั้งสองตัวเลือก

ข้อดีของการกู้กองทุนหมุนเวียน

 • อนุมัติและเบิกเงินได้อย่างรวดเร็ว
 • วงเงินกู้สูง
 • สามารถผ่อนชำระคืนได้นาน

ข้อเสียของการกู้กองทุนหมุนเวียน

 • มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สูงกว่า
 • มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่กู้ไป

ข้อดีของการรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมน้อยกว่า
 • มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

ข้อเสียของการรอค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

 • ต้องใช้เวลาในการรอ
 • มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนน้อยลง

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ ก็สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน การกู้กองทุนหมุนเวียนอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถอนุมัติและเบิกเงินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา

Share on: