กู้เงินออนไลน์ ดอกเบี้ยเงินกู้รายวันสูงมาก

ดอกเบี้ยเงินกู้รายวันจากแหล่งกู้ออนไลน์โดยทั่วไปจะสูงมาก โดยอาจสูงถึงร้อยละ 10 ต่อวัน หรือร้อยละ 300 ต่อปี ซึ่งหมายความว่าหากผู้กู้ยืมเงิน 10,000 บาท จะต้องชำระดอกเบี้ย 1,000 บาทต่อวัน หรือ 300,000 บาทต่อปี

สาเหตุที่ดอกเบี้ยเงินกู้รายวันสูงมาก เนื่องจากแหล่งกู้ออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งหมายความว่าผู้กู้ไม่มีหลักประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้ผู้ให้กู้ต้องรับความเสี่ยงสูง จึงต้องเรียกเก็บดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้ แหล่งกู้ออนไลน์บางแห่งยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่ผู้กู้ที่มีความต้องการเงินด่วนและไม่มีทางเลือกอื่นในการกู้เงิน ซึ่งทำให้ผู้กู้เหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจ่ายดอกเบี้ยที่สูง

ดังนั้น ผู้กู้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจกู้เงินออนไลน์ โดยควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งกู้ต่างๆ และทำความเข้าใจเงื่อนไขการกู้เงินอย่างละเอียด

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินออนไลน์

  • ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งกู้ต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงิน
  • ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการกู้เงินอย่างละเอียด เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น
  • ควรพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของตนเองอย่างรอบคอบ
  • ควรหลีกเลี่ยงการกู้เงินออนไลน์จากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือมีประวัติการปล่อยกู้ที่ไม่ดี
Share on: