ขอคืน เงินค้ำประกันการทำงาน

ตำแหน่งงานที่ใช้คนค้ำประกัน หรือ เงินค้ำประกันการทำงาน

ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตำแหน่งงานที่ต้องทำงานกับเงินสด ตำแหน่งงานที่ต้องทำงานกับทรัพย์สินมีค่า ตำแหน่งงานที่ต้องทำงานกับข้อมูลลับ หรือตำแหน่งงานที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรอันตราย เป็นต้น

ตำแหน่งงานที่ใช้คนค้ำประกัน หรือ เงินค้ำประกันการทำงาน ตัวอย่าง เช่น

  • พนักงานรับเงิน
  • พนักงานเก็บเงิน
  • พนักงานขาย
  • พนักงานธุรการ
  • พนักงานบัญชี
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย
  • พนักงานขับรถ
  • พนักงานช่าง
  • พนักงานวิศวกร
  • พนักงานนักวิจัย

นายจ้างมักเรียกคนค้ำประกัน หรือ เงินค้ำประกันการทำงาน เพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกจ้างจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะไม่ก่อความเสียหายให้กับนายจ้าง หากลูกจ้างผิดสัญญาจ้างนายจ้างสามารถฟ้องร้องผู้ค้ำประกัน หรือ เรียกเงินค้ำประกันการทำงานคืนได้

นายจ้างอาจเรียกคนค้ำประกัน หรือ เงินค้ำประกันการทำงานได้ไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวันของลูกจ้าง และต้องคืนเงินค้ำประกันการทำงานให้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกจ้างลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

Share on: