ข้างบ้านตัดต้นไม้ที่เป็นแนวรั้วรุกล้ำข้ามไป

ในกรณีนี้ ข้างบ้านมีสิทธิที่จะตัดต้นไม่ที่เป็นแนวรั้วรุกล้ำข้ามไป เนื่องจากต้นไม้ต้นนั้นถือเป็นทรัพย์สินของข้างบ้าน และอยู่ในเขตที่ดินของข้างบ้าน โดยเจ้าของที่ดินมีสิทธิตัดต้นไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของตนได้

อย่างไรก็ตาม การตัดต้นไม้ที่รุกล้ำนั้น ข้างบ้านควรแจ้งให้เจ้าของที่ดินอีกฝ่ายทราบก่อน และควรตัดต้นไม้โดยระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินอีกฝ่าย

หากข้างบ้านตัดต้นไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน หรือตัดต้นไม้โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินอีกฝ่าย เจ้าของที่ดินอีกฝ่ายสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ได้

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินอีกฝ่ายยังสามารถฟ้องร้องข้างบ้านต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ โดยค่าเสียหายอาจรวมถึงค่าต้นไม้ ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน และค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำสำหรับเจ้าของที่ดินอีกฝ่าย ในกรณีนี้ มีดังนี้

  • พูดคุยกับข้างบ้านอย่างสุภาพ เพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ตัดต้นไม้ และขอดูหลักฐานการเป็นเจ้าของต้นไม้
  • เก็บหลักฐานความเสียหาย เช่น รูปถ่ายต้นไม้ที่ถูกตัด ใบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น
  • ปรึกษากับทนายความ เพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย

หากเจ้าของที่ดินอีกฝ่ายดำเนินการตามคำแนะนำข้างต้นอย่างรอบคอบ ก็จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share on: