ข้างบ้านถมที่ สูงกว่าบ้านเรา จะทำอย่างไร

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:36 pm

หากข้างบ้านถมที่สูงกว่าบ้านคุณ อาจมีผลกระทบต่อบ้านคุณหลายประการ เช่น

  • น้ำฝนอาจไหลเข้าบ้านคุณได้ง่ายขึ้น
  • บ้านคุณอาจดูไม่สวย
  • บ้านคุณอาจทรุดตัวลง

หากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น คุณควรพูดคุยกับเจ้าของบ้านข้างเคียงเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน คุณสามารถเสนอให้เจ้าของบ้านข้างเคียงถมที่ให้ต่ำกว่าบ้านคุณ หรือคุณสามารถถมที่บ้านของคุณให้สูงกว่าบ้านข้างเคียงก็ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาทางแก้ไขด้วยตัวเองได้ เช่น

  • ปลูกต้นไม้หรือไม้พุ่มที่จะช่วยบังลมและฝน
  • ติดตั้งระบบระบายน้ำที่ดี
  • ปรับปรุงโครงสร้างบ้านให้แข็งแรงขึ้น

หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณอาจต้องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลหรือสำนักงานเขตเพื่อขอความช่วยเหลือ

Share on: