คดีดำ คดีแดง


ในการเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบคดีดำ คดีแดง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คือ คดีอาญาที่ยังไม่ปิดคดี หรือคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาของศาล คดีดำ คดีแดงอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสถานที่ต่างๆ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคดีดำ คดีแดงที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือสถานที่ที่จะเดินทางไป

วิธีตรวจสอบคดีดำ คดีแดง มีดังนี้

  • ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าไปที่ https://police.go.th/ แล้วคลิกที่เมนู “ข้อมูลคดี” จากนั้นเลือก “ตรวจสอบคดีดำ คดีแดง”
  • ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม โดยเข้าไปที่ https://www.coj.go.th/ แล้วคลิกที่เมนู “คดี” จากนั้นเลือก “ค้นหาคดี”
  • ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยเข้าไปที่ https://www.oag.go.th/ แล้วคลิกที่เมนู “คดี” จากนั้นเลือก “ค้นหาคดี”

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบคดีดำ คดีแดง ได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ หรือสำนักงานอัยการในพื้นที่

ในกรณีที่พบว่ามีคดีดำ คดีแดงที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือสถานที่ที่จะเดินทางไป ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเดินทาง โดยอาจปรึกษาทนายความหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคดี ที่อาจพบได้ เช่น

  • คดีอาญาทั่วไป เช่น คดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดียาเสพติด
  • คดีอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น คดีก่อการร้าย คดีความมั่นคงภายใน
  • คดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น คดีค้ายาเสพติด คดีเสพยาเสพติด
  • คดีอาญาเกี่ยวกับเพศ เช่น คดีข่มขืน คดีอนาจาร
Share on: