คดีมรดกญาติฟ้องเอาที่ดินคืน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:23 am

หากคุณถูกฟ้องร้องโดยญาติของคุณเกี่ยวกับที่ดินมรดก คุณมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีและปกป้องสิทธิของคุณ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้:

 1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมรดก เช่น ใบกรรมสิทธิ์ที่ดิน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมรดก
 2. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับคดี
 3. ยื่นคำให้การตอบโต้ต่อคำฟ้องของญาติของคุณ

หากศาลเห็นว่าคุณมีสิทธิที่จะชนะคดี คุณอาจได้รับที่ดินมรดกคืน

หากคุณถูกฟ้องร้องโดยญาติของคุณเกี่ยวกับที่ดินมรดก สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ คุณควรรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมรดก และคุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับคดี

นี่คือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจอ้างอิงได้:

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1681 บัญญัติว่า “เมื่อบุคคลตาย ทรัพย์สินของเขาย่อมตกเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม”
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1682 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมคือบุคคลซึ่งได้รับมรดกโดยกฎหมายโดยไม่ต้องทำพินัยกรรม”
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1683 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมี 4 ลำดับ ดังนี้
  • ลำดับที่ 1 บุตร
  • ลำดับที่ 2 บิดามารดา
  • ลำดับที่ 3 พี่น้องร่วมบิดามารดา
  • ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมมารดา”

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทนายความได้

Share on: