คดีล่วงละเมิดทางเพศ

ความผิดกฎหมายคดีล่วงละเมิดทางเพศ ศาลตัดสินแล้ว จำเลยไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายควรดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับคดี โดยศาลจะออกหมายบังคับคดีให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ศาลอาจสั่งยึดทรัพย์ อายัดบัญชี หรือบังคับคดีอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้เช่นกัน

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดร้ายแรงที่ไม่ควรเกิดขึ้น ผู้เสียหายควรได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม และจำเลยควรได้รับโทษเพื่อไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก

Share on: