คนข้างบ้านไม่ยอมคืนเงิน อ้างผู้ให้ยืมเสียชีวิตแล้ว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 06:12 pm

นี่คือขั้นตอนในการฟ้องร้องเพื่อนบ้าน:

  1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่คุณมีเกี่ยวกับเงินกู้ยืม เช่น สัญญา ใบเสร็จรับเงิน ข้อความ อีเมล และอื่นๆ
  2. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย
  3. ยื่นฟ้องเพื่อนบ้านต่อศาล
  4. เข้าร่วมการพิจารณาคดีและนำเสนอหลักฐานของคุณ
  5. รอคำตัดสินของศาล

หากคุณชนะคดี ศาลอาจสั่งให้เพื่อนบ้านคืนเงินให้คุณและจ่ายค่าชดเชยอื่นๆ คุณสามารถยื่นคำร้องขอบังคับคดีเพื่อบังคับให้เพื่อนบ้านปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล

Share on: