คนพิการติดเตียง ต้องการทำบัตรประชาชน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:38 pm

สามารถทำได้ดังนี้

  1. ติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้านเพื่อขอรับบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่
  2. เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
    • บัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง (ถ้ามี)
    • หนังสือรับรองจากแพทย์
    • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  3. เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับคำร้องและทำบัตรประชาชนให้ที่บ้าน

โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำบัตรประชาชนให้ที่บ้านภายใน 15 วันทำการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอใกล้บ้าน

Share on: