คนไทยเป็นโรคไต 11 ล้านคน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:53 pm

โรคไตเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังถึง 11 ล้านคน โรคไตเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลง ไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น บวม ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะมีเลือดปน เหนื่อยง่าย ปวดหลัง ปวดเอว เป็นต้น โรคไตเรื้อรังในระยะสุดท้ายต้องรักษาด้วยการฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไต

สาเหตุของโรคไตเรื้อรังมีหลายประการ ได้แก่

  • โรคเบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • โรคอ้วน
  • การสูบบุหรี่
  • การดื่มแอลกอฮอล์
  • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
  • การใช้ยาบางชนิด
  • พันธุกรรม

โรคไตเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถชะลอการดำเนินโรคได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ

หากคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะแรก จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

Share on: