คอเลสเตอรอลมีผลอย่างไรกับร่างกาย

คอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ในการสร้างเซลล์ต่างๆ รวมถึงเซลล์สมอง คอเลสเตอรอลยังช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆ เช่น ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต และฮอร์โมนไทรอยด์

คอเลสเตอรอลมีอยู่ 2 ชนิดหลักๆ คือ

 • คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) มีหน้าที่ช่วยนำคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากส่วนต่างๆ ของร่างกายกลับสู่ตับเพื่อกำจัดออก
 • คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่หากมีปริมาณมากเกินไปอาจไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบแคบลง

ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 • โรคหลอดเลือดในไต
 • โรคถุงน้ำดี
 • โรคเบาหวานประเภท 2

ดังนั้น จึงควรควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี ปลา ถั่ว เมล็ดพืช หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และคอเลสเตอรอลสูง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนัก

หากมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นประจำ

Share on: