จัดการมรดกที่ดินติดจำนอง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:32 pm

การจัดการมรดกที่ดินติดจำนอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อสถาบันการเงินที่จำนองที่ดิน
  2. แจ้งสถาบันการเงินว่าที่ดินได้รับมรดก
  3. สถาบันการเงินจะตรวจสอบสถานะหนี้จำนอง
  4. หากหนี้จำนองยังไม่ปิดบัญชี ทายาทจะต้องชำระหนี้จำนองก่อนจึงจะสามารถรับมรดกได้
  5. เมื่อชำระหนี้จำนองแล้ว สถาบันการเงินจะออกหนังสือรับรองการชำระหนี้จำนอง
  6. ทายาทนำหนังสือรับรองการชำระหนี้จำนองไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หากทายาทไม่สามารถชำระหนี้จำนองได้ สถาบันการเงินอาจยึดที่ดินคืนได้

ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาในการจัดการมรดกที่ดินติดจำนอง

  • ทายาทควรปรึกษาทนายความก่อนดำเนินการใด ๆ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนในการดำเนินการ
  • ทายาทควรตรวจสอบสถานะหนี้จำนองกับสถาบันการเงินก่อนดำเนินการใด ๆ
  • ทายาทควรชำระหนี้จำนองให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • ทายาทควรดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
Share on: