ฉีดวัคซีนแล้วเป็นอัมพาต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 06:25 pm

หากคุณมีอาการอัมพาตหลังจากได้รับวัคซีน คุณควรติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบทันทีเพื่อรับความช่วยเหลือ หน่วยงานที่อาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ ได้แก่

  • กระทรวงสาธารณสุข
  • องค์การอาหารและยา
  • โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนให้คุณ

คุณสามารถติดต่อหน่วยงานเหล่านี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคุณและวิธีการขอความช่วยเหลือ คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านสุขภาพได้อีกด้วย

Share on: