ชำระเงินกู้ กยศ. แทนหลานที่โดนสั่งฟ้อง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:17 pm

คุณสามารถติดต่อสำนักงาน กยศ. เพื่อขอชำระหนี้แทนหลานของคุณได้ เอกสารที่คุณต้องเตรียมในการชำระหนี้แทนหลานของคุณ ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของคุณ
  • สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากหลานคุณ
  • สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระหนี้

เมื่อคุณชำระหนี้แทนหลานของคุณแล้ว คุณจะได้รับหนังสือแจ้งการชำระหนี้แทนจากสำนักงาน กยศ. และคุณจะได้รับใบเสร็จรับเงินการชำระหนี้

%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A 01

source: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2566

Share on: