ซื้อขายที่ดินโดยไม่สอบเขต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:56 pm

การซื้อขายที่ดินโดยไม่สอบเขตอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้หลายประการ เช่น

  • ผู้ซื้ออาจไม่ได้ที่ดินตามที่ตกลงกันไว้
  • ผู้ซื้ออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินเพิ่มเติม
  • ผู้ซื้ออาจไม่สามารถจดทะเบียนโอนที่ดินได้
  • ผู้ซื้ออาจถูกฟ้องร้องโดยเจ้าของที่ดินเดิม

ดังนั้น ผู้ซื้อควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ดินโดยไม่สอบเขต โดยควรดำเนินการสอบเขตที่ดินก่อนทำสัญญาซื้อขายทุกครั้ง

การสอบเขตที่ดินเป็นกระบวนการตรวจสอบขอบเขตของที่ดินว่าตรงกับที่แสดงในโฉนดหรือไม่ การสอบเขตที่ดินสามารถทำได้โดยกรมที่ดินหรือรังวัดเอกชน

ผู้ซื้อควรเลือกผู้สอบเขตที่ดินที่มีประสบการณ์และมีความน่าเชื่อถือเพื่อทำการสอบเขตที่ดินให้ถูกต้องและแม่นยำ

ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตที่ดินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของที่ดิน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท

การสอบเขตที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญในการซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตามมาภายหลัง

Share on: