ซื้อที่ดินทางเข้า-ออก เจ้าของยังไม่ได้โอน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:55 pm

หากคุณซื้อที่ดินทางเข้า-ออก แต่เจ้าของยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์
  2. ยื่นฟ้องศาลเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์

การติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากเจ้าของที่ดินยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณ คุณสามารถโอนกรรมสิทธิ์และครอบครองที่ดินได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล

หากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณ คุณอาจจำเป็นต้องยื่นฟ้องศาลเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วตัดสินว่าเจ้าของที่ดินต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณหรือไม่

หากคุณจำเป็นต้องฟ้องศาลเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ แนะนำให้ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของคดี

ต่อไปนี้คือข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินทางเข้า-ออก:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินทางเข้า-ออกมีทางออกสู่สาธารณะ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินทางเข้า-ออกไม่มีภาระผูกพันใดๆ เช่น จำนอง
  • ปรึกษากับทนายความก่อนซื้อที่ดินทางเข้า-ออก
Share on: