ฐานเงินเดือนลูกจ้างประจำ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:45 pm

ฐานเงินเดือนลูกจ้างประจำรัฐบาล

ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ โดยส่วนมากจะมีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนจะเพิ่มตามตำแหน่งและประสบการณ์ โดยเฉลี่ยจะเพิ่มประมาณ 5-10% ต่อปี นอกจากนี้ พนักงานประจำรัฐบาลยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินโบนัสประจำปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิการรักษาพยาบาล เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเงินเดือนของพนักงานประจำรัฐบาลบางตำแหน่ง:

  • พนักงานธุรการ : 15,000-25,000 บาท
  • พนักงานบัญชี : 20,000-30,000 บาท
  • พนักงาน IT : 25,000-40,000 บาท
  • พนักงานวิศวกร : 30,000-50,000 บาท
  • พนักงานแพทย์ : 40,000-60,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เงินเดือนของพนักงานประจำรัฐบาลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและนโยบายของหน่วยงานนั้นๆ

Share on: