ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 10:53 am

มีวิธีตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดอยู่บ้าง ดังนี้

  1. ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน

คุณสามารถตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อขอดูข้อมูลการครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์และแจ้งชื่อเจ้าของที่ดินให้คุณทราบ

  1. ตรวจสอบกับกรมที่ดิน

คุณสามารถตรวจสอบกับกรมที่ดิน เพื่อขอดูข้อมูลการครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์และแจ้งชื่อเจ้าของที่ดินให้คุณทราบ

  1. ตรวจสอบกับเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

กรมที่ดินมีเว็บไซต์ที่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินได้ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ดินและค้นหาข้อมูลการครอบครองที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนดที่ดินหรือเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน

  1. ปรึกษากับทนายความ

หากคุณไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน คุณสามารถปรึกษากับทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลการครอบครองที่ดิน ทนายความจะช่วยคุณตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินและแจ้งชื่อเจ้าของที่ดินให้คุณทราบ

หมายเหตุ

  • การตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
  • การตรวจสอบข้อมูลการครอบครองที่ดินอาจมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
Share on: