ตากำลังจะบอดเพราะโรคเบาหวาน

เบาหวานขึ้นตา เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจทำให้ตาบอดได้ในที่สุด โดยเกิดจากการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้หลอดเลือดที่จอตา (Retina) ได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดอาการต่างๆ ตามมา เช่น ตามัว มองเห็นภาพซ้อน มองเห็นเป็นจุดดำๆ กลางภาพ หรือสูญเสียการมองเห็น

วิธีแก้ไขภาวะตากำลังจะบอดจากโรคเบาหวาน มีดังนี้

  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน รวมถึงเบาหวานขึ้นตา สามารถทำได้ด้วยการรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมอาหาร
  • ตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจหาภาวะเบาหวานขึ้นตาในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะมีอาการรุนแรงจนทำให้ตาบอดได้
  • รับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ หากตรวจพบภาวะเบาหวานขึ้นตา แพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของโรค ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยเลเซอร์ การผ่าตัด หรือการรักษาด้วยยาหยอดตา

การรักษาด้วยเลเซอร์ จะช่วยหยุดการเจริญเติบโตของหลอดเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นผิดปกติในจอตา ทำให้อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนดีขึ้นได้

การผ่าตัด จะช่วยขจัดหลอดเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นผิดปกติในจอตา หรือช่วยเอาเลือดหรือพังผืดออกจากจอตา ในกรณีที่การรักษาด้วยเลเซอร์ไม่ได้ผล

การรักษาด้วยยาหยอดตา จะช่วยควบคุมการอักเสบของจอตา

นอกจากการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์แล้ว ผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต โดยสามารถทำได้ดังนี้

  • ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
  • ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
  • เลิกสูบบุหรี่
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การดูแลรักษาภาวะตากำลังจะบอดจากโรคเบาหวานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นได้ต่อไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Share on: