ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แล้วไฟติดๆดับ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:01 pm

ต่อไปนี้คือวิธีการเรียกร้องร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์ที่คุณติดตั้งแล้วไฟติดๆดับ:

  1. ติดต่อร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์

ขั้นแรก คุณสามารถติดต่อร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ทางร้านอาจส่งช่างมาตรวจสอบระบบโซล่าเซลล์ของคุณและหาสาเหตุของปัญหา

  1. ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากคุณติดต่อร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์แล้วทางร้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

  1. ฟ้องร้องร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหากับร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์ได้ คุณสามารถฟ้องร้องร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์ต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย

ต่อไปนี้คือเอกสารที่คุณต้องเตรียมในการเรียกร้องร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์:

  • สัญญาซื้อขายระบบโซล่าเซลล์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หลักฐานการแจ้งปัญหากับร้านที่ขายระบบโซล่าเซลล์
  • รายงานการตรวจสอบระบบโซล่าเซลล์จากช่าง
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on: