ต้องการชำระเงินหนี้ กยศ. มีส่วนลดหรือเปล่า

แก้ไขล่าสุด วันที่ 10th October, 2023 at 01:06 pm

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ยังไม่มีมาตรการลดหย่อนหนี้ กยศ. เพิ่มเติมจากมาตรการที่ออกในปี 2566 โดยมาตรการลดหย่อนหนี้ที่ออกในปี 2566 มีดังนี้

  • ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
  • ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว
  • ลดเบี้ยปรับ 80 – 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ปิดบัญชีในคราวเดียว
  • ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี
  • ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี งดการขายทอดตลาด

มาตรการลดหย่อนหนี้ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดังนั้น ผู้กู้ยืมเงินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิลดหย่อนหนี้ ต้องดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาจออกมาตรการลดหย่อนหนี้เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน หากมีมาตรการลดหย่อนหนี้เพิ่มเติม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ กยศ.

Share on: