ถอนหลักทรัพย์ที่ ธ.ก.ส. มาขาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:02 pm

ขั้นตอนในการถอนหลักทรัพย์ที่ ธ.ก.ส. มาขายมีดังนี้

  1. ติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการถอนหลักทรัพย์
  3. เจ้าหน้าที่จะขอเอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
  4. เจ้าหน้าที่จะขอสมุดบัญชีหลักทรัพย์
  5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งจำนวนหลักทรัพย์ที่คุณสามารถถอนได้
  6. เจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งการถอนหลักทรัพย์
  7. ชำระค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์
  8. เจ้าหน้าที่จะคืนสมุดบัญชีหลักทรัพย์และเงินสดให้กับคุณ

ระยะเวลาในการถอนหลักทรัพย์อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการถอนหลักทรัพย์ ได้แก่

  • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ถอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถอนหลักทรัพย์ที่ ธ.ก.ส. คุณสามารถติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร

Share on: