ถอนแจ้งความรถหาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:33 pm

ขั้นตอนการถอนแจ้งความรถหาย มีดังนี้

  1. ติดต่อสถานีตำรวจที่แจ้งความรถหายไว้
  2. แจ้งความประสงค์ที่จะถอนแจ้งความ
  3. แสดงหลักฐานการแจ้งความ เช่น ใบรับแจ้งความ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาบัตรประชาชน
  4. ลงลายมือชื่อในเอกสารการถอนแจ้งความ
  5. รับหนังสือรับรองการถอนแจ้งความ

การถอนแจ้งความรถหาย สามารถทำได้ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งความรถหาย หากเกินกำหนด จะต้องยื่นคำร้องขอถอนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนก่อนจึงจะสามารถถอนแจ้งความได้

การถอนแจ้งความรถหาย จะทำให้การติดตามหารถหายเป็นไปได้ยากขึ้น และอาจทำให้ผู้ทำผิดพ้นผิดได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจถอนแจ้งความ

Share on: