ถูกฟ้องเป็นจำเลยค้ำประกัน มีหมายศาล

เมื่อได้รับหมายศาลระบุว่าถูกฟ้องเป็นจำเลยค้ำประกัน คุณจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบหมายศาล

คุณจะต้องตรวจสอบหมายศาลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ศาลที่ออกหมายศาล
 • คดีหมายเลขดำและหมายเลขแดง
 • มูลคดี
 • จำเลย
 • ผู้ฟ้อง
 • นัดไต่สวนมูลฟ้อง
 1. ติดต่อทนายความ

คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินการต่อไป

ทนายความจะช่วยคุณพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่ หากคดีมีมูล ทนายความจะช่วยคุณเตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อต่อสู้คดี

 1. ยื่นคำให้การ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายศาล คุณจะต้องยื่นคำให้การต่อศาล โดยคำให้การสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ทนายความยื่นแทน

ในคำให้การ คุณสามารถโต้แย้งมูลคดีหรือขอยกฟ้องได้

 1. เข้าร่วมการไต่สวนมูลฟ้อง

ศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้องเพื่อพิจารณาว่าคดีมีมูลหรือไม่ หากศาลเห็นว่าคดีมีมูล ศาลจะประทับรับฟ้องและกำหนดวันนัดพิจารณา

 1. เข้าร่วมการพิจารณาคดี

เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดี

ในระหว่างการพิจารณาคดี คุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

คุณไม่ควรละเลยการปฏิบัติตามหมายศาล หากไม่ปฏิบัติตามหมายศาล อาจถูกศาลออกหมายจับหรือบังคับคดีได้

สิทธิของจำเลยค้ำประกัน

จำเลยค้ำประกันมีสิทธิต่างๆ ดังนี้

 • สิทธิในการยื่นคำให้การ
 • สิทธิในการนำสืบพยาน
 • สิทธิในการคัดค้านคำให้การของคู่ความอีกฝ่าย
 • สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล

คุณควรใช้สิทธิต่างๆ เหล่านี้เพื่อต่อสู้คดีอย่างมีประสิทธิภาพ

Share on: