ถูกแอบอ้างสิทธิ์ลดค่าไฟ จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่ถูกแอบอ้างสิทธิ์ลดค่าไฟจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบยอดเงินคืนค่าไฟ โดยใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ “www.pwa.go.th” หากพบว่ายอดเงินคืนค่าไฟไม่ถูกต้องหรือน้อยกว่าความเป็นจริง ให้รีบแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. แจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง กรณีที่ถูกแอบอ้างสิทธิ์ลดค่าไฟจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บค่าไฟ
  3. แจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากถูกแอบอ้างสิทธิ์ลดค่าไฟจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล หรือเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง

การแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้สามารถติดตามตัวผู้แอบอ้างสิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างสิทธิ์ลดค่าไฟจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยสามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

ต่อไปนี้เป็นเอกสารที่อาจใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
  • หลักฐานการแจ้งความดำเนินคดี (หากมีการแจ้งความ)

ผู้เสียหายควรรวบรวมเอกสารต่างๆ เหล่านี้ให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share on: