ทรัพย์มรดกของลูกสาวโสด

ทรัพย์สินมรดกจะตกทอดไปยังบิดามารดา หากบิดามารดาเสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินมรดกจะตกทอดไปยังพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หากพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินมรดกจะตกทอดไปยังพี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน หากพี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกันเสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินมรดกจะตกทอดไปยังปู่ ย่า ตา ยาย หากปู่ ย่า ตา ยายเสียชีวิตไปแล้ว ทรัพย์สินมรดกจะตกทอดไปยังลุง ป้า น้า อา

Share on: