ที่ดินขาดหายเพราะโดนบุกรุก ยกเลิกการรังวัด

ในกรณีที่ดินขาดหายเพราะโดนบุกรุก สามารถดำเนินการยกเลิกการรังวัดได้ โดยเจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอให้ยกเลิกการรังวัด โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนการได้มาของที่ดิน
  • หลักฐานการบุกรุกที่ดิน เช่น รูปถ่าย บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

เมื่อสำนักงานที่ดินได้รับคำร้องแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากถูกต้องครบถ้วน จะทำการตรวจสอบรังวัดที่ดินอีกครั้งเพื่อยืนยันการบุกรุก หากพบว่าที่ดินมีการบุกรุกจริง สำนักงานที่ดินจะยกเลิกการรังวัดและออกหนังสือรับรองการยกเลิกการรังวัดให้แก่เจ้าของที่ดิน

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีที่ดินขาดหายไป ให้รีบดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  2. ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอให้ยกเลิกการรังวัด โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
  3. รอรับหนังสือรับรองการยกเลิกการรังวัดจากสำนักงานที่ดิน

การยกเลิกการรังวัดที่ดินที่มีส่วนบุกรุก จะช่วยให้เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการตามสิทธิของตนในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกที่ดินได้

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินควรดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดิน เพื่อมิให้เกิดการบุกรุกที่ดินซ้ำอีก

Share on: