ที่ดินมรดกนำไปฝากขาย ต้องการซื้อคืนโดนโก่งราคา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th October, 2023 at 09:31 am

ที่ดินมรดกนำไปฝากขาย ต้องการซื้อคืนโดนโก่งราคา

คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อผู้รับฝากขายเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับราคาขายที่ดิน
  2. เปรียบเทียบราคาขายที่ดินกับราคาตลาด
  3. เจรจาต่อรองราคาขายที่ดินกับผู้รับฝากขาย
  4. ยื่นฟ้องร้องต่อศาลหากไม่สามารถเจรจาต่อรองราคาขายที่ดินกับผู้รับฝากขายได้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516-521
  • พระราชบัญญัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2542

สำหรับตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินให้เจ้าของที่ดินสามารถซื้อที่ดินคืนได้ เช่น คดีหมายเลขดำที่ 2196/2553 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเจ้าของที่ดินสามารถซื้อที่ดินคืนได้ เนื่องจากผู้รับฝากขายไม่ดำเนินการขายที่ดินตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยขายที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ตกลงกันไว้

Share on: