ที่ดิน ส.ป.ก. โดน ที่ดิน ส.ป.ก. ข้างเคียงปิดทางเข้าออก

กรณีที่ดิน ส.ป.ก. โดน ที่ดิน ส.ป.ก. ข้างเคียงปิดทางเข้าออก สามารถทำได้ดังนี้

  1. แจ้งไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดย ส.ป.ก. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนของกฎหมาย

ขั้นตอนในการแจ้งเหตุไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีดังนี้

  1. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสิทธิ์ที่ดิน แผนที่แสดงทางเข้าออกที่ปิดกั้น เป็นต้น
  2. ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ส.ป.ก. โดยระบุรายละเอียดของปัญหา เช่น สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดของทางเข้าออกที่ปิดกั้น เป็นต้น
  3. ส.ป.ก. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือโทรสายด่วน 1669

Share on: