ธกส. แก้ไขสัญญาค้ำประกันเงินกู้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 08:34 pm

การปรับโครงสร้างหนี้คือกระบวนการที่สถาบันการเงินและลูกหนี้ทำงานร่วมกันเพื่อหารือและตกลงเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ ลูกหนี้อาจต้องพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้หากไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขเดิมได้ สาเหตุที่ลูกหนี้อาจไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขเดิมได้นั้นมีหลากหลาย เช่น รายได้ลดลง สูญเสียงาน หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การปรับโครงสร้างหนี้อาจช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้โดยไม่เสียบ้านหรือรถ และยังสามารถช่วยให้ลูกหนี้ปรับปรุงเครดิตของตนเองได้

หากคุณกำลังประสบปัญหาในการชำระหนี้ คุณสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ สถาบันการเงินอาจเสนอทางเลือกต่างๆ แก่คุณ เช่น ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละเดือน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ คุณสามารถพูดคุยกับสถาบันการเงินเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หากคุณกำลังพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ คุณควรศึกษาข้อมูลและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อน การปรับโครงสร้างหนี้อาจส่งผลกระทบต่อเครดิตของคุณในระยะยาว ดังนั้นจึงควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ

ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการขอปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

  1. รวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของคุณ เช่น สัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับเงินค่างวดหนี้ เป็นต้น
  2. ติดต่อธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของคุณและแจ้งว่าคุณต้องการขอปรับโครงสร้างหนี้
  3. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเกี่ยวกับปัญหาที่คุณกำลังประสบและทางเลือกต่างๆ ที่ธนาคารสามารถเสนอให้คุณได้
  4. ตกลงเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร
  5. ลงนามในสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
Share on: