น้องสาวเอาโฉนดที่ดินไปขายฝากโดยไม่บอกกล่าว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 05:40 pm

การขายฝากโฉนดที่ดินโดยพลการถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิฟ้องร้องผู้ขายฝากเพื่อขอคืนโฉนดที่ดินและค่าเสียหายได้ โดยสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แจ้งความกับตำรวจ
  2. ยื่นฟ้องต่อศาล
  3. ร้องทุกข์ต่อกรมที่ดิน

เมื่อแจ้งความกับตำรวจแล้ว ตำรวจจะทำการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ขายฝาก หากศาลพิพากษาให้เจ้าของที่ดินชนะคดี เจ้าของที่ดินมีสิทธิได้รับคืนโฉนดที่ดินและค่าเสียหายจากศาล

เมื่อยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจะพิจารณาคดีและตัดสินว่าผู้ขายฝากมีความผิดหรือไม่ หากศาลพิพากษาให้เจ้าของที่ดินชนะคดี เจ้าของที่ดินมีสิทธิได้รับคืนโฉนดที่ดินและค่าเสียหายจากศาล

เมื่อร้องทุกข์ต่อกรมที่ดินแล้ว กรมที่ดินจะทำการสอบสวนและพิจารณาว่าผู้ขายฝากมีความผิดหรือไม่ หากกรมที่ดินพิจารณาแล้วพบว่าผู้ขายฝากมีความผิด กรมที่ดินจะดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนขายฝากและคืนโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน

Share on: