น้ำในหูไม่เท่ากัน วิธีแก้ไขและดูแลรักษา

น้ำในหูไม่เท่ากัน (Endolymphatic hydrops)

หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคมีเนียร์ (Meniere’s disease) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหูชั้นใน เกิดจากการที่น้ำในหูชั้นในมีปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน หูอื้อ ได้ยินเสียงดังในหู และอาจสูญเสียการได้ยิน

สาเหตุของน้ำในหูไม่เท่ากันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่

 • พันธุกรรม
 • การติดเชื้อในหู
 • โรคภูมิแพ้
 • การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ

การรักษาน้ำในหูไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยทั่วไปอาจรักษาด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • การรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ การรับประทานยาแก้เวียนศีรษะ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ยาขยายหลอดเลือด ยาขับปัสสาวะ และยาสเตียรอยด์
 • การผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดเพื่อลดปริมาณน้ำในหูชั้นใน

การรักษาแบบประคับประคองมักเป็นการรักษาหลักสำหรับน้ำในหูไม่เท่ากัน ยาแก้เวียนศีรษะ เช่น ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) และเมคลิซีน (Meclizine) จะช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน เช่น โปรเมทาซีน (Promethazine) และออนแดนเซตรอน (Ondansetron) จะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ยาขยายหลอดเลือด เช่น อีนาลาปริล (Enalapril) และฟอสโนลซิลไพริน (Fosphenytoin) จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำในหูชั้นใน ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรเซไมด์ (Furosemide) และไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (Hydrochlorothiazide) จะช่วยลดปริมาณน้ำในร่างกาย ซึ่งอาจช่วยลดปริมาณน้ำในหูชั้นในได้

การผ่าตัดมักเป็นการรักษาทางเลือกสำหรับน้ำในหูไม่เท่ากันที่มีอาการรุนแรงหรือรักษาด้วยยาไม่ได้ผล การผ่าตัดมีหลายวิธี เช่น

 • การผ่าตัด endolymphatic sac shunt เป็นการผ่าตัดเพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำในหูชั้นใน
 • การผ่าตัด vestibular neurectomy เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดเส้นประสาทหูชั้นในด้านที่มีอาการเวียนศีรษะ
 • การผ่าตัด labyrinthectomy เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาหูชั้นในออกทั้งหมด

การดูแลรักษาน้ำในหูไม่เท่ากัน สามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจกระตุ้นอาการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ การติดเชื้อในหู และเสียงดัง
 • รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

หากมีอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง การรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อาการดีขึ้นและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

Share on: