บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินออกทุกวันไหน จ่ายอะไรได้บ้าง

ezgif 5 5dfbb84401
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินออกทุกวันไหน จ่ายอะไรได้บ้าง 2

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 เงินจะออกทุกวันที่ 1, 18 และ 20 ของเดือน โดยเงินที่ออกในแต่ละวันมีดังนี้

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน
  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาท
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
  • ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ 750 บาท
 • วันที่ 18 ของเดือน
  • เงินช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน
  • เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน
 • วันที่ 20 ของเดือน
  • เบี้ยความพิการ 200 บาท

สำหรับสิทธิในการใช้จ่าย สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สามารถใช้ได้ที่ร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการ และค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ สามารถใช้ได้กับรถโดยสารประจำทาง รถไฟ เรือ และรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ เงินสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้ได้ตลอดจนกว่าจะมีการเช็คหรือตรวจสอบใหม่อีกครั้งในการใช้สิทธิ์ และพบคุณสมบัติไม่ผ่านสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Share on: