ปรึกษาความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่พบได้บ่อยและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น

ความดันโลหิตสูงมักไม่แสดงอาการ ดังนั้นจึงอาจไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคจนกว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ

ค่าความดันโลหิตที่ปกติคือ 120/80 มิลลิเมตรปรอท หากค่าความดันโลหิตอยู่ที่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความดันโลหิตสูง

สาเหตุของความดันโลหิตสูงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่

 • อายุ
 • เพศ
 • พันธุกรรม
 • โรคอ้วน
 • ภาวะอ้วนลงพุง
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ภาวะไทรอยด์ทำงานมากหรือน้อยเกินไป
 • โรคไต
 • ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง
 • การขาดการออกกำลังกาย

การรักษาความดันโลหิตสูงสามารถทำได้ด้วยการใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เป้าหมายของการรักษาคือเพื่อให้ค่าความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การใช้ยารักษาความดันโลหิตมีหลายชนิด แพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูง ได้แก่

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำ
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • ลดการดื่มแอลกอฮอล์
 • เลิกสูบบุหรี่

หากมีความดันโลหิตสูง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง การรักษาความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 • จดบันทึกค่าความดันโลหิตเป็นประจำและนำบันทึกไปให้แพทย์ดูทุกครั้งที่ไปพบแพทย์
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อติดตามอาการและภาวะแทรกซ้อน

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง

คำถาม: ความดันโลหิตสูงสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

คำตอบ: ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้ยา

คำถาม: ความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้หรือไม่?

คำตอบ: ความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ควบคุมน้ำหนัก รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ออกกำลังกายเป็นประจำ และเลิกสูบบุหรี่

คำถาม: ความดันโลหิตสูงสามารถส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร?

คำตอบ: ความดันโลหิตสูงอาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันได้หลายประการ เช่น เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ ปวดหัว หายใจลำบาก และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น

คำถาม: ความดันโลหิตสูงสามารถติดต่อกันได้หรือไม่?

คำตอบ: ความดันโลหิตสูงไม่สามารถติดต่อกันได้

คำถาม: ความดันโลหิตสูงมีกี่ประเภท?

คำตอบ: ความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (Primary hypertension) เป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ (Secondary hypertension) เป็นความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุจากโรคหรือภาวะอื่นๆ เช่น โรคไต โรคต่อมไทรอยด์ทำงานมากหรือน้อยเกินไป ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง ควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา

Share on: