ปรึกษาเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ

กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย (Cervical spondylosis)

เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนคอ ส่งผลให้หมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อนตัวไปกดทับเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดคอ ปวดศีรษะ ชา อ่อนแรงที่แขน ไหล่ มือ และนิ้วมือ

อาการของกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปมักมีอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดคอ ปวดศีรษะ
 • ชา อ่อนแรงที่แขน ไหล่ มือ และนิ้วมือ
 • มีอาการปวดร้าวลงแขนหรือมือ
 • รู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดทับที่ไหล่หรือแขน
 • เคลื่อนไหวคอลำบาก
 • มีอาการปวดมากขึ้นเมื่อก้มเงยคอหรือหันคอ

สาเหตุของกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่

 • อายุที่มากขึ้น
 • อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ
 • น้ำหนักตัวที่มากเกินไป
 • ภาวะกระดูกพรุน
 • การทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องก้มเงยคอบ่อยๆ

การรักษากระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและสาเหตุของโรค โดยทั่วไปอาจรักษาด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • การรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ การรับประทานยาแก้ปวด ยาต้านการอักเสบ การใช้ความร้อนหรือความเย็นประคบ การทำกายภาพบำบัด
 • การผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดเพื่อลดแรงกดทับที่เส้นประสาท

หากมีอาการของกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง การรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อาการดีขึ้นและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย

 • หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือกิจกรรมที่ต้องก้มเงยคอบ่อยๆ
 • ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอเป็นประจำ
 • นอนหลับในท่าที่ถูกต้อง
 • ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอย

คำถาม: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

คำตอบ: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถบรรเทาอาการและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

คำถาม: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยสามารถป้องกันได้หรือไม่?

คำตอบ: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือกิจกรรมที่ต้องก้มเงยคอบ่อยๆ ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคอเป็นประจำ นอนหลับในท่าที่ถูกต้อง และลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไป

คำถาม: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยสามารถส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร?

คำตอบ: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยอาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันได้หลายประการ เช่น ปวดคอ ปวดศีรษะ ชา อ่อนแรงที่แขน ไหล่ มือ และนิ้วมือ ซึ่งอาจทำให้การทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ทำได้ยากลำบาก

คำถาม: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยสามารถติดต่อกันได้หรือไม่?

คำตอบ: กระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ ท้ายทอยไม่สามารถติดต่อกันได้

Share on: