ปรึกษาโดนกล่าวหาบัญชีม้า

ในกรณีที่คุณถูกกล่าวหาว่าบัญชีม้า สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการปรึกษากฎหมายในกรณีที่โดนกล่าวหาว่าบัญชีม้า

  1. ติดต่อทนายความ ทันทีที่ทราบข่าวว่าคุณถูกกล่าวหาว่าบัญชีม้า ควรติดต่อทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด ทนายความจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับการสอบสวนหรือการดำเนินคดี
  2. เก็บหลักฐานทั้งหมด เก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของคุณ เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เอกสารยืนยันการโอนเงิน ข้อความสนทนาทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของคุณ หลักฐานเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
  3. ให้ความร่วมมือกับตำรวจ หากตำรวจเรียกตัวไปให้ข้อมูล ควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่ควรขอคำปรึกษาจากทนายความก่อนตอบคำถามใด ๆ
  4. เตรียมตัวสำหรับการดำเนินคดี หากคดีของคุณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม คุณควรเตรียมตัวสำหรับการดำเนินคดี โดยทนายความของคุณจะเป็นผู้วางแผนกลยุทธ์และดำเนินการในศาล

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในการปรึกษากฎหมายในกรณีที่โดนกล่าวหาว่าบัญชีม้า

  • ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บัญชีม้าเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคหนึ่ง ดังนี้

ผู้ใดใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นที่เปิดไว้หรือใช้ชื่อผู้อื่นเพื่อกระทำการอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • หลักฐานที่ต้องพิสูจน์ความผิด พนักงานสอบสวนต้องพิสูจน์ความผิดของคุณโดยนำสืบพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อศาล เช่น หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการติดต่อสื่อสาร หลักฐานการหลอกลวงผู้อื่น เป็นต้น
  • สิทธิและประโยชน์ของคุณ ในฐานะผู้ต้องหา คุณมีสิทธิที่จะได้รับการประกันตัว สิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือจากทนายความ สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หากคุณถูกกล่าวหาว่าบัญชีม้า ควรปรึกษากฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ

Share on: