ผิดนัดจ่ายเงินธนาคาร หลังศาลบังคับคดี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:53 pm

ในกรณีที่คุณผิดนัดชำระหนี้ธนาคารหลังศาลบังคับคดี คุณอาจต้องเผชิญกับผลที่ตามมาหลายประการ รวมถึง

  • ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
  • ค่าธรรมเนียมการบังคับคดี
  • การถูกห้ามใช้บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
  • การถูกฟ้องร้องโดยธนาคาร
  • การถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินของคุณเพื่อชำระหนี้

หากคุณไม่สามารถชำระหนี้ธนาคารได้ คุณควรติดต่อธนาคารเพื่อขอเจรจาต่อรองข้อตกลงผ่อนชำระหนี้ ธนาคารอาจยินดีที่จะผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ของคุณ หากคุณมีหลักฐานที่แสดงว่าคุณไม่สามารถชำระหนี้ได้ เช่น หลักฐานการสูญเสียงานหรือรายได้ที่ลดลง

หากคุณไม่สามารถเจรจาต่อรองข้อตกลงผ่อนชำระหนี้กับธนาคารได้ คุณอาจต้องยื่นฟ้องล้มละลาย ล้มละลายเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่อนุญาตให้คุณชำระหนี้ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด โดยการยื่นฟ้องล้มละลาย คุณสามารถหยุดการบังคับคดีโดยธนาคารและปกป้องทรัพย์สินของคุณจากการถูกยึด

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะยื่นฟ้องล้มละลาย คุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมาย ล้มละลายเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อน และคุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของคุณอย่างถ่องแท้

Share on: