ผู้จัดการมรดกเสียชีวิต จะแบ่งมรดกอย่างไร

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:32 pm

เมื่อผู้จัดการมรดกเสียชีวิต ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่ ศาลจะพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการมรดกใหม่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทายาทและกองมรดกโดยรวม ผู้จัดการมรดกใหม่จะมีหน้าที่ดำเนินการจัดการมรดกต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการแบ่งมรดก

ขั้นตอนการขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่ โดยทั่วไปมีดังนี้

  1. ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดก ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่
  2. ศาลจะออกคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกใหม่
  3. ผู้จัดการมรดกใหม่จะดำเนินการจัดการมรดกต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการแบ่งมรดก

ผู้จัดการมรดกใหม่อาจเป็นผู้ใดก็ได้ที่ศาลเห็นว่ามีความเหมาะสม เช่น ญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต หรือทนายความ

การขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการแบ่งมรดก หากผู้จัดการมรดกเสียชีวิต ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกจะต้องดำเนินการขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กองมรดกตกค้างหรือไม่ได้รับการดูแลจัดการอย่างเหมาะสม

Share on: