ฝ่าไฟแดง มีอุบัติเหตุ โดนฟ้องศาล ไม่มีเงินชดใช้ค่าซ่อม

หากฝ่าไฟแดงแล้วเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากผู้ขับขี่ไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาได้

สำหรับคดีแพ่ง ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขับขี่ได้ โดยผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ขับขี่ไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว อาจถูกบังคับคดีทรัพย์สิน โดยศาลอาจสั่งอายัดทรัพย์สินของผู้ขับขี่เพื่อนำไปชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

สำหรับคดีอาญา ผู้ขับขี่อาจถูกดำเนินคดีในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ผู้ขับขี่จะต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา และหากศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ ผู้ขับขี่จะต้องชำระค่าปรับตามคำพิพากษา

หากผู้ขับขี่ฝ่าไฟแดงแล้วเกิดอุบัติเหตุ และต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา แนวทางการแก้ไขปัญหามีดังนี้

  • พยายามเจรจาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี เพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายร่วมกัน หากสามารถเจรจาตกลงกันได้ ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดำเนินคดี
  • หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้ปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • หากไม่มีเงินชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าเสียหายต่อศาล
Share on: