ภาษีที่ดิน มีราคาแพง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:04 pm

ภาษีที่ดินเป็นภาษีที่รัฐบาลท้องถิ่นเรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน

อัตราภาษีที่ดินแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าประเมินของที่ดิน ภาษีที่ดินเป็นวิธีหนึ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นระดมทุนเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น โรงเรียน ถนน และตำรวจ

ภาษีที่ดินอาจถูกมองว่าแพงได้เพราะอาจเพิ่มภาระทางการเงินให้กับเจ้าของที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินมูลค่าสูง อย่างไรก็ดี ภาษีที่ดินก็มีความสำคัญต่อการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่น และช่วยสนับสนุนการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นต่อประชาชน

หากท่านพบว่าภาษีที่ดินของท่านแพงเกินไป ท่านอาจขอลดหย่อนภาษีได้ หน่วยงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมักจะมีโปรแกรมลดหย่อนภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น เจ้าของที่ดินที่มีรายได้น้อย เจ้าของที่ดินผู้สูงอายุ หรือเจ้าของที่ดินที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

ท่านยังสามารถขอผ่อนชำระภาษีที่ดินได้ หากท่านไม่สามารถชำระภาษีทั้งหมดได้ภายในกำหนดเวลา หน่วยงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมักจะมีโปรแกรมผ่อนชำระภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดิน ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Share on: