ภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังที่2

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:46 pm

ภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของบ้านหลังที่ 2

โดยอัตราภาษีจะสูงกว่าภาษีที่อยู่อาศัยหลังแรก ภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นภาษีท้องถิ่นที่เก็บโดยเทศบาลหรือเมือง ซึ่งอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไปแล้ว อัตราภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 จะสูงกว่าภาษีที่อยู่อาศัยหลังแรกประมาณ 10-20%

เจ้าของบ้านหลังที่ 2 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ให้กับเทศบาลหรือเมืองที่เป็นเจ้าของบ้านหลังที่ 2 โดยเจ้าของบ้านสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ได้ทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือที่สำนักงานเทศบาลหรือเมือง เจ้าของบ้านจะต้องชำระภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ภายในกำหนดชำระ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกำหนดชำระจะอยู่ที่ประมาณวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี

หากเจ้าของบ้านไม่ชำระภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ภายในกำหนดชำระ เจ้าของบ้านอาจถูกปรับ เจ้าของบ้านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเทศบาลหรือเมือง และเจ้าของบ้านอาจถูกยึดบ้านหลังที่ 2

ต่อไปนี้คือปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออัตราภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2:

  • มูลค่าของบ้านหลังที่ 2
  • สถานที่ตั้งของบ้านหลังที่ 2
  • ประเภทของบ้านหลังที่ 2
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของบ้านหลังที่ 2
  • ภาษีท้องถิ่นอื่นๆ ที่เจ้าของบ้านต้องชำระ

เจ้าของบ้านหลังที่ 2 สามารถติดต่อเทศบาลหรือเมืองที่เป็นเจ้าของบ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2

Share on: