มรดกของพ่อที่เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:56 pm

ขั้นตอนแรกคือค้นหาพินัยกรรม หากฃไม่มีพินัยกรรม สินทรัพย์ของเขาจะถูกแบ่งตามกฎหมายมรดกของเขตอำนาจศาลที่อาศัยอยู่ กฎหมายมรดกจะกำหนดสัดส่วนของการสืบทอดให้กับทายาทแต่ละคน

หากมีพินัยกรรม พินัยกรรมจะกำหนดว่าทรัพย์สินของเขาจะถูกแบ่งให้กับใคร พินัยกรรมต้องได้รับการรับรองจากศาลก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้

เมื่อพินัยกรรมได้รับการรับรองแล้ว ทายาทจะต้องดำเนินการโอนทรัพย์สิน กระบวนการโอนทรัพย์สินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สิน ตัวอย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์จะต้องจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดิน ในขณะที่ทรัพย์สินอื่น ๆ จะต้องโอนทางกฎหมาย

ปรึกษากับทนายความเกี่ยวกับกระบวนการแบ่งมรดก ทนายความสามารถช่วยคุณเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการที่จำเป็นในการโอนทรัพย์สิน

Share on: