มรดกยังไม่ได้แบ่ง + ไฟแนนซ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:40 pm

ในกรณีนี้ คุณควรรีบติดต่อทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายทันที ทนายความจะช่วยคุณในการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

  • ตรวจสอบว่ามรดกของคุณได้รับการแบ่งสรรอย่างถูกต้องหรือไม่
  • ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้สิน
  • ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองทรัพย์สิน
  • ดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น

การติดต่อทนายความจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรทำในตอนนี้ เพราะทนายความจะช่วยคุณปกป้องสิทธิของคุณและจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Share on: