มีคนขับรถมาชนรถของเราที่จอดไว้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 09:10 am

หากมีคนขับรถมาชนรถของคุณที่จอดไว้ และคนชนไม่มีประกันและไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย คุณมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอค่าเสียหายได้ ดังนี้

  1. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รูปถ่ายหรือวิดีโอของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของคุณ ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถ เป็นต้น
  2. ติดต่อบริษัทประกันของคุณเพื่อแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บริษัทประกันของคุณจะดำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณี
  3. หากคู่กรณีไม่มีประกันหรือไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทประกันของคุณอาจเสนอให้ทำการประนีประนอมกับคู่กรณี ในกรณีที่คู่กรณียอมชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทประกันของคุณจะดำเนินการจ่ายเงินค่าชดใช้ให้กับคุณ
  4. หากคู่กรณีไม่ยอมรับข้อเสนอประนีประนอม หรือบริษัทประกันของคุณไม่เสนอให้ทำการประนีประนอม คุณมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอค่าเสียหายได้

ในการฟ้องร้องต่อศาล คุณจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่ง โดยระบุข้อเท็จจริงและขอเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ที่คุณได้รับจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ศาลจะพิจารณาคำฟ้องของคุณและนัดหมายให้คู่กรณีมาไต่สวน หากศาลเห็นว่าคุณมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย ศาลจะพิพากษาให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณ

คุณสามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการฟ้องร้องต่อศาลได้

Share on: